Különbség az aggregált kereslet és az aggregátumkínálat között

Aggregátum kereslet / aggregált kínálat

Az aggregált kereslet és az aggregált kínálat fontos eleme a közgazdaságtan tanulmányozásának, amelyet egy ország makrogazdasági egészségének meghatározására használnak. A munkanélküliség, az infláció, a nemzeti jövedelem, a kormányzati kiadások és a GDP változása befolyásolhatja az aggregált keresletet és kínálatot. Az aggregált kereslet és az aggregált kínálat szorosan összefügg egymással, és a cikk világosan megmagyarázza ezt a két fogalmat, és azt mutatja, hogy a hasonlóságok és különbségek tekintetében egymáshoz viszonyulnak.

Mi az Aggregate Demand?

Az összesített kereslet egy gazdaság teljes keresletét különböző árszinteken. Az aggregált keresletet a teljes kiadásnak is nevezik, és reprezentálja az ország teljes GDP-igényét is. Az aggregált kereslet kiszámítására szolgáló formula AG = C + I + G + (X-M), ahol C a fogyasztási kiadás, I a tőkebefektetés, G pedig a kormányzati kiadások, X az export, M pedig az importot jelenti.

Az aggregált keresletgörbét ábrázolhatjuk, hogy megismerjük a különböző áron igényelt mennyiséget, és balról jobbra lefelé nézzük. Számos oka van annak, hogy az aggregált keresletgörbék ilyen módon lefelé hajolnak le. Az első az a vásárlóerőhatás, ahol az alacsonyabb árak növelik a pénz vásárlóerejét; a következő az a kamatlábhatás, ahol az alacsonyabb árszintek alacsonyabb kamatokat és végül a nemzetközi helyettesítési hatást eredményeznek, ahol az alacsonyabb árak a helyi termelésű termékek iránti kereslet és a külföldi / behozott termékek fogyasztásának kisebb mértékű keresletét eredményezik.

Mi az Aggregate Supply?

Az összesített kínálat a gazdaságban termelt áruk és szolgáltatások összessége. Az aggregált kínálat egy aggregált ellátási görbén keresztül mutatható meg, amely bemutatja a különböző árszintekhez tartozó áruk és szolgáltatások összegét. Az aggregált ellátási görbe felfelé hajlik, mert ha az árak növelik a beszállítókat, akkor többet termelnek; és ez a pozitív kapcsolat a szállított ár és mennyiség között a görbét felfelé emeli. Hosszú távon azonban a kínálati görbe egy függőleges vonal lesz, mivel ezen a ponton az ország teljes potenciális kibocsátásának teljes erőforrás (beleértve az emberi erőforrásokat is) teljes körű felhasználásával megvalósulna. Mivel az ország teljes termelési kapacitása elért, az ország nem tud többet termelni vagy kínálni, ami függőleges kínálati görbét eredményez.Az aggregált kínálat meghatározása segíthet elemezni a teljes termelési és kínálati tendenciák változásait, és segítheti a korrekciós gazdasági fellépést, ha negatív tendencia folytatódik.

Aggregátum kereslet / aggregált kínálat

Az aggregált kínálat és az összesített kereslet jelenti az összes termék és szolgáltatás teljes kínálatát és keresletét egy adott országban. Az aggregált kereslet és kínálat fogalma szorosan összefügg egymással, és egy ország makrogazdasági egészségének meghatározására szolgál. Az aggregált keresleti görbe a teljes gazdaság iránti keresletet mutatja a GDP-ben, míg az összesített kínálat a teljes termelést és kínálatot mutatja. A másik nagy különbség abban rejlik, hogy hogyan ábrázolják őket; az aggregált keresleti görbe lefelé halad balról jobbra, míg az aggregált ellátási görbe rövidtávon felfelé halad, és hosszabb távon függőleges vonallá válik.

Összefoglaló:

Az aggregált kereslet és a kínálat közötti különbség

• Az aggregált kereslet és az aggregált kínálat fontos eleme a közgazdaságtan tanulmányozásának, amelyet egy ország makrogazdasági egészségének meghatározására használnak.

• Az aggregált kereslet egy gazdaság teljes keresletét különböző árszinteken. Az aggregált keresletet a teljes kiadásnak is nevezik, és reprezentálja az ország teljes GDP-igényét is.

• Az összesített kínálat a gazdaságban termelt áruk és szolgáltatások összessége.