Különbség a mérleg és a konszolidált mérleg között

Kulcs különbség - mérleg, illetve konszolidált mérleg

A mérleg az egyik fő pénzügyi évre szóló pénzügyi kimutatás által készített vállalatok. A konszolidált mérleg hasonló a mérleghez, de különbség van az előkészítés szempontjából. A mérleg és a konszolidált mérleg közötti legfontosabb különbség az, hogy mérlegeket állít elő valamennyi vállalat, míg a konszolidált mérlegeket csak olyan társaságok állítják elő, amelyek más jogalany részvényeit birtokolják, annak tükrözése érdekében.

Áttekintés és kulcskülönbség

  1. Mi a mérleg
  2. Mi az a konszolidált mérleg
  3. egymás mellett történő összehasonlítás - mérleg vagy konszolidált mérleg Mi a mérleg?
  4. A mérleg, más néven a pénzügyi helyzet kimutatása, egyike azoknak a kulcsfontosságú év végi pénzügyi kimutatásoknak, amelyeket a vállalatok az adott időpontban, az adott vállalkozás eszközeinek, kötelezettségeinek és tőkéjének bemutatására használnak fel, és amelyeket a különböző érdekeltek számára, hogy meghozzák a céggel kapcsolatos döntéseket. A jegyzett társaságok mérlegeit a számviteli elvek és a sajátos formátum szerint kell elkészíteni.

- 9 -> A mérlegkimutatás használata

Hasznos dokumentumként szolgál a vállalat pénzügyi helyzetének gyors pillanatában egy időben

Az arányelemzés céljából

Ratio az elemzés fontos része a menedzsment döntéshozatalnak, és számos mutatót a mérleg felhasználásával kell kiszámítani, például

  • Current ratio (Forgóeszközök / rövid lejáratú kötelezettségek)
  • Quick / acid test ratio (Forgóeszközök - Leltár / Rövid lejáratú kötelezettségek)

Gearing ratio (Adósság / saját tőke)

  • A befektetők és a potenciális befektetők a befektetési döntések meghozatala során a mérlegre hivatkoznak. Azt is bemutatni kell, amikor hiteleket szerez bankoktól és más pénzügyi intézményektől.
  • A mérleg formátuma a legfontosabb elszámolási képlet szerint történik, amely
Befektetett eszközök + Forgóeszközök = Részvény + hosszú lejáratú kötelezettségek + rövid lejáratú kötelezettségek

befektetett eszközök Hosszú távú befektetések, amelyek teljes értéke nem realizálódik a számviteli éven belül

Forgóeszközök

Eszközök, amelyek teljes értéke ésszerűen számíthat arra, hogy számviteli éven belül készpénzre változnak

Részvény

a tulajdonosok részesedése a társaságban

hosszú lejáratú kötelezettségek

hosszú távú pénzügyi kötelezettségek, amelyek nem teljesülnek az elszámolási időszak alatt

rövid lejáratú kötelezettségek

rövid távú pénzügyi kötelezettségek, időszak

Mérleg formátuma

Az AAA Zrt. mérlege 2011. december 31-én

$

$

Eszközök
Tárgyi eszközök Pénz és pénz egyenértékesek < XXX Kifizetések
XXX
Kifizetett kiadások
XX Rövid lejáratú befektetések
XXX Összes forgóeszköz
XXXX Hosszú lejáratú eszközök
Tárgyi eszközök XXX
(Kevesebb halmozott értékcsökkenés) (XX)
Hosszú lejáratú befektetések XXX
XXXX Részesedések
XXXXXX Források és saját tőke
Források Rövid lejáratú kötelezettségek
XXX Rövid lejáratú kötelezettségek
XXX Rövid lejáratú hitelek XXX
Fizetendő adó
XX
Nem realizált bevétel XX
Rövid lejáratú kötelezettségek XXXX
Hosszú lejáratú kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek
XXX < Havi kötelezettségek összesen XXX
Részvények XXXX
Részvény X
Egyéb kötelezettségek
XX Egyéb kötelezettségek
XX
Befektetési díj XXX Eredménytartalék
XXX Összes részvény
XXXXX Összes kötelezettség és saját tőke
XXXXXX
Mi a konszolidált mérleg? A konszolidált mérleg elkészítésének alapelvei megegyeznek a mérleggel; mindazonáltal vannak változások a kettő között. A konszolidált mérlegt olyan anyavállalatnak kell elkészítenie, amely más jogalanyokkal rendelkezik, mint például:
Leányvállalatok Az anyavállalat tulajdonosa a leányvállalat több mint 50% -ának részesedése, így ellenőrzése alatt áll.
Társultak Az anyavállalat részesedése a társult vállalkozás 20-50% -a között van, ahol az anyavállalat jelentős befolyást gyakorol.
Konszolidált mérlegkészítés A leányvállalatban vagy társult vállalkozásban lévő vagyontárgyakat és forrásokat az anyavállalatnál
e. g. : Abban az esetben, ha az ABC Kft. Az XYZ Kft. 55% -ának tulajdonában van, az XYZ Kft. Eszközeinek és kötelezettségeinek 55% -át az ABC Kft. Mérlege mutatja be. Az XYZ ingatlanok, gépek és berendezések értéke 25 000 USD. ABC Ingatlanok, gépek és berendezések

50, 500

13, 750 (

25000 * 55%)

64, 250

A leányvállalat vagy társult vállalkozás alaptőkéje nem jelenik meg az anyavállalat nyilvántartásában a konszolidált mérlegben. A jegyzett tőke automatikusan illeszkedik az anyavállalatnak a leányvállalatba történő befektetésének összegével.

Kisebbségi részesedés

Ezenkívül

  • nem ellenőrző részesedésnek

, ez egy leányvállalat megtartásakor keletkezik. Ez a leányvállalat saját tőkéjének tulajdonosi részesedése, amely nem az anyavállalat tulajdonában vagy ellenőrzése alatt áll. Ezt a kisebbségi részvényesekhez tartozó leányvállalat nettó bevétele alapján kell kiszámítani.

Pl; ha az anyavállalat a leányvállalat 60% -át birtokolja, a kisebbségi részesedés 40%. Feltéve, hogy a leányvállalat az évre 42 000 dolláros nettó bevételt ért el, a kisebbségi részesedés 16, 800 (42000 * 40%) Mi a különbség a mérleg és a konszolidált mérleg között? Mérleg vagy konszolidált mérleg
A mérlegeket minden vállalat készíti el. A konszolidált mérlegeket csak olyan társaságok állítják össze, amelyek más jogalany részvényeit birtokolják. Előkészítés egyszerű A mérlegkészítés kevésbé bonyolult és kevésbé időigényes.
A konszolidált mérleg elkészítése bonyolultabb és időigényesebb.
Referencia lista: "IAS 28 - Befektetések társult vállalkozásokban és közös vállalkozásokban. „ Deloitte . N. p. , 2011. Web. 2017. február 1.

"társvállalat. „

Investopedia

. N. p. , 2012. június 07. Web. 201. 01. 01. Galstyan, Marianna. "Hogyan számítsuk ki a kisebbségi érdekeket. „ Investopedia

. N. p. , 2016. január 11. 2017. 01. 01. "Mérleg | Példa | Sablon | Formátum. "

Számviteli kurzusom

. N. p. , n. d. Web. 2019. 01. 01.

Image Courtesy: "Korlátozott készpénz" A Zceisab - Saját mű (CC BY-SA 4. 0) a Commons Wikimedia alatt
"47344" (Public Domain) PEXEL