Különbség az Accent és a Kiejtés között

A hangsúly és a kiejtés, jóllehet szorosan összefüggő szavakkal, különbséget mutatnak közöttük, amikor értelmükre jutnak. Azonban a két szó gyakran összetéveszthető szavakkal, amelyek ugyanazt a jelentést adják. Most, amikor egy nyelvről van szó, az Oxford angol szótár szerint az akcentus "a nyelv kiejtésének megkülönböztető módja, különösen egy adott országhoz, területhez vagy társadalmi osztályhoz társítva. "Az akcentus arra a stresszre vagy hangsúlyra utal, amelyet egy adott szóban levő betűre kell elhelyezni. Másrészt a kiejtés az a mód, ahogyan egy szót meg kell fogalmazni annak jobb megértése érdekében. Ez a fő különbség az akcentus és a kiejtés között.

Mi az Accent?

A hangsúly egy nyelvhez kapcsolódik. Akcentussal vagy sem, nem sérti a nyelv használatának módját. Az akcentus többnyire a költészethez kapcsolódik. A költészet összetételében, akcentussal értjük azt a hangsúlyt vagy hangsúlyt, amelyet egy adott szóban lévő betűre kell elhelyezni. Ezután az akcentus fontos a zeneszerzésben és a költészetben.

A hangsúly az intonációról szól. Ha az akcentus meghiúsul, akkor az intonáció is rosszul megy. Ezért, amit beszélsz, általában nem fogadják jól. Ha azonban erős brit akcentussal rendelkezik, akkor az amerikai beszéd nem fogja tudni, mit mondasz azonnal. Ez azonban nem jelenti azt, hogy rosszat mondasz. Idővel az amerikai hallgató meg fogja érteni, hogy a szó helyesen van kiejtve. Az akcentus néha a hang hangjára utal.

Mi a kiejtés?

Másfelől a kiejtés inkább egy nyelv és egy artikuláció beszél. A nyelv a gondolkodás kifejezési módja a csuklós hangok segítségével. A definícióban említett artikuláló hangok a kiejtésre vonatkoznak. Csak ha egy adott szó kiejtése helyesen történik, a hallgató meg tudja érteni annak érzését. Ellenkező esetben nem lesz abban a helyzetben, hogy megértse, mit beszél. A kiejtés fontos a beszédben.

A kiejtésnek szól az artikuláció. Másrészt, ha az artikuláció hibás, akkor az egész kiejtés meghiúsul, és a beszélt személy nem tudja megérteni, hogy mit akarsz mondani. Másrészről a kiejtés a beszéd elokciójára utal. Ez az oka annak, hogy a kiejtés nagy jelentőséget tulajdonít az iskolákban és főiskolákban zajló előjátékos versenyeken.

Mi a különbség az Accent és a Kiejtés között?

• Amikor egy nyelvről beszélünk, az akcentus "a nyelv kiejtésének megkülönböztető módja, különösen egy adott országhoz, területhez vagy társadalmi osztályhoz társítva. '

• Az akcentus azt a hangsúlyt vagy hangsúlyt is jelenti, amelyet egy adott szóban lévő betűre kell elhelyezni.

• Másrészt a kiejtés az a mód, ahogyan egy szót meg kell fogalmazni annak jobb megértése érdekében.

• A hangsúly az intonációról szól, míg a kiejtés az artikulációról szól.

• Az eltérő akcentus nem jelenti azt, hogy rosszul beszéltél. Azonban, ha nem mondja ki, mert a szót helytelenül kell kiejteni, rosszul beszélsz egy nyelvet.

Ezek a két szó, amelyek gyakran zavarosak, nevezetesen az akcentus és a kiejtés közötti különbségek.