Különbség az ellenőrzés és a felügyelet között

Ellenırzés és ellenırzés

Az auditálás és az ellenırzés elvégzése annak ellenırzésére szolgál, hogy egy bizonyos szabványok, iránymutatások, szabályok és normák teljesülnek. Az ellenőrzéseket mélyebben végzik, mint az ellenőrzések, és rendszerint hosszabb időt igényelnek. Ezzel szemben az ellenőrzések kevésbé formálisak, és hetente vagy havonta elvégezhetők. A kettő közötti hasonlóság ellenére számos fontos tényező van, amelyek megkülönböztetik egymástól. Az ezt követő cikk egyértelműen megmagyaráz minden egyes kifejezést, és kiemeli a könyvvizsgálat és az ellenőrzés közötti hasonlóságokat és különbségeket.

->

Ellenőrzés

Ellenőrzés akkor történik, ha egy létesítményt, épületet, berendezést, gépet vagy akár egy folyamatot szorosan figyelemmel kísérnek azzal a céllal, hogy ellenőrizzék, megfelel-e bizonyos szabványoknak. Az ellenőrzések szintén részét képezik a minőségbiztosításnak. Például egy potenciális vásárló ellenőrizheti az autót, hogy megbizonyosodjon arról, hogy az összes funkció és funkció az ígért. A minőségellenőrzés során a ruházati termékekben dolgozó egyének is elvégzik a ruházati cikkek ellenőrzését, hogy biztosítsák a minőségi előírások következetes fenntartását. Az ellenőrzés magában foglalja az elem, eszköz vagy folyamat szoros figyelemmel kísérését és a legkisebb részletek figyelembevételét. Az ellenőrzéseket formális vagy informális módon lehet végezni, amely magában foglalhat ellenőrző listákat olyan tételekkel, amelyeket ellenőrizni kell, vagy csak a szabvány, a hatékonyság és a minőség általános megfigyelése.

- Auditálás egy olyan folyamat, amely bizonyos tételek, gépek, berendezések stb. Teljesítményét értékeli és méri. Az ellenőrzések előre meghatározott iránymutatások és szabványok alapján készülnek, és formálisabbak és terveztek . Az ellenőrzés célja azonosítani, hogy a vizsgált tárgy minősége és szabványai összhangban vannak-e az iránymutatásokkal, normákkal, eljárásokkal, gyakorlati kódexszel, szabványokkal, valamint azokkal a szabályokkal és rendelkezésekkel, amelyek ellen az ellenőrzésükre sor kerül. Az ellenőrzéseket olyan nagyobb folyamatokban használják, amelyek szisztematikusabb értékelést igényelnek az összes funkcióról, funkcióról és szempontokról. Az ellenőrzéseket mélyebben végzik el, és magukban foglalhatják a múltbeli dokumentációt és interjúkat a berendezés, rendszer vagy folyamat felhasználóival vagy munkatársaival. Az ellenőrzést nyomozói munkának is lehet tekinteni, ahol a könyvvizsgálók gyakran keresnek bizonyítékot arról, hogy a rendszer megfelel a megállapított szabványoknak.

Mi a különbség az Audit és a Felügyelet között?

Ellenőrzések és ellenőrzések elvégezhetők rendszerekről, folyamatokról, berendezésekről, eszközökről, árukról stb. Az ellenőrzés vagy ellenőrzés célja, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a rendszer vagy a tétel megfeleljen bizonyos szabványoknak, normáknak, kódoknak gyakorlatot, szabályokat és szabályokat stb.A hasonlóságok ellenére számos különbség van a kettő között. Az ellenőrzés magában foglalja a folyamat, a termék vagy a rendszer részleteinek megfigyelését és formális vagy informális módon történhet. Az ellenőrzés sokkal strukturáltabb és tervbe vett, mint egy ellenőrzés, és magában foglalja a különböző funkciók, funkciók és folyamatok alapos elemzését. Az ellenőrzések magukban foglalják a rendszer ellenőrzését az előre meghatározott szabványok és iránymutatások alapján. Ezenkívül az ellenőrzéshez eltöltött idő sokkal hosszabb, mint az ellenőrzésre fordított idő. Az ellenőrzéseket rendszerint évente egyszer hajtják végre, míg az ellenőrzéseket gyakran elvégzik, és hetente vagy havonta lehetnek.

Összefoglaló:

Ellenőrzés és ellenőrzés

• Ellenőrzés akkor történik, ha egy létesítményt, épületet, berendezést, gépet vagy akár egy folyamatot szorosan figyelemmel kísérnek azzal a céllal, hogy ellenőrizzék, megfelel-e bizonyos szabványoknak.

• Az ellenőrzések előre meghatározott iránymutatások és szabványok alapján készülnek, és formálisabbak és tervezettek.

• Az ellenőrzéseket rendszerint évente egyszer hajtják végre, míg az ellenőrzéseket gyakran elvégzik, és hetente vagy havonta lehetnek.