Különbség a diszkontált és a nem fedezett pénzáramok között

Kulcs különbség - Diszkontált vagy nem diszkontált pénzáramlás A pénz időértéke a befektetések létfontosságú koncepciója, amely figyelembe veszi az alapok reálértékének az infláció hatásából adódó csökkenését. A diszkontált és nem diszkontált cash flow-k között a legfontosabb különbség az, hogy a diszkontált cash flow-k cash-flow-k, amelyek a pénznem időértékéhez igazodnak míg nem diszkontált pénzáramok nincsenek korrigálva a pénz időértékének beépítéséhez.

A beruházási projekt e két módszerrel történő értékelésének eredményei jelentősen eltérőek lesznek, ezért fontos különbséget tenni a kettő között.


Tartalomjegyzék
1. Áttekintés és kulcskülönbség
2. Mi a Diszkontált Cash Flow
3. Mi az elmaradt pénzforgalom
4. Oldalankénti összehasonlítás - Kedvezményes vagy nem fedezett pénzáramlás

5. Összegzés

Mi az a Diszkontált Cash Flow?

A diszkontált cash flow-k olyan pénzáramlások, amelyek a pénz időértékét tartalmazzák. A cash flow-k diszkontrátát használnak fel, hogy elérjék a jelenlegi értékbecslést, amelyet a befektetési potenciál értékeléséhez használnak. A diszkontált cash flow-k kiszámítása:

(1 + r) 1 + CF 2 / (1 + r) 2 + ... CF n (1 + r) n

CF = Cash flow

r = Diszkont ráta

A diszkontált cash flow-k könnyen kiszámíthatók a fenti képlet alapján, ha korlátozott pénzáramok vannak. Ez a képlet azonban nem alkalmas arra, hogy sok pénzáramlást diszkontáljon. Ebben az esetben a diszkontálás tényezõi könnyen beszerezhetõk a jelenlegi érték táblázaton keresztül, amely a diszkontálás tényezõjét mutatja az évek számának megfelelõen. A diszkontált cash flow-k felhasználhatók a befektetési döntések értékeléséhez a diszkontált pénzbevételek és a pénzkiáramlások összehasonlításával. A nettó jelenérték (NPV) olyan befektetésértékelési technika, amely diszkontált cash flow-kat használ a projekt pénzügyi életképességének eléréséhez.

E. g. Az XYZ Kft. Egy új gyárba kíván beruházni a termelés növelése érdekében. Vegye figyelembe a következő információkat.

  • A beruházási projekt 4 éves időtartamra szól
  • A kezdeti befektetés $ 17, 500 millió lesz befektetve a 0. évre (ma)
  • A befektetés maradványértéke $ 5 000m
  • Készpénz beáramlások és kiáramlások az 1. évtől a 4. évig tartanak
  • A cash flow-k diszkontálása 8% -os

A fenti projekt negatív NPV-je 522 dollár. 1m, és az XYZ elutasítja a projektet. Mivel a cash flow-k diszkontáltak, ez azt jelenti, hogy a projekt elfogadása esetén a teljes nettó eredmény (ma $ 522.1m) lesz.

1. ábra: Az NPV számítás diszkontált cash flow

Mi az elmaradt pénzforgalom?

A nem diszkontált cash flow-k azok a cash flow-k, amelyeket nem igazítottak a pénz időértékének beépítéséhez. Ez ellentétes a diszkontált cash flow-kkal, és csupán a cash flow-k névértékét veszi figyelembe a befektetési döntések meghozatalában. Mivel a nem diszkontált pénzáramok nem veszik figyelembe a pénz értékének időbeli csökkenését, nem segítenek pontos befektetési döntésekben. A fenti példával összevetve az NPV-t a pénzáramok diszkontálása nélkül számítják ki.

Példa

A diszkontált cash flow-kkal a projekt pozitív NPV-értéket generál, 640 millió dollár. Ugyanakkor a 4 éves időszak végén 3 640 dollár nem keletkezik a pénz időértékének hatása miatt; ezért ez az NPV erősen túlértékelt.

Mi a különbség a diszkontált és nem diszkontált cash flow-k között?

- diff Artikkel Közel a táblázat előtt ->

Diszkontált vagy nem diszkontált cash flow

A diszkontált cash flow-k cash-flow-k, amelyek a pénz idõértékéhez igazodnak A nem diszkontált cash flow-kat nem igazítják a pénz.
A pénz időértéke
A pénz időértékét a diszkontált cash flow-k figyelembe veszik, így nagyon pontosak. A nem diszkontált pénzáramok nem veszik figyelembe a pénz időértékét, és kevésbé pontosak.
Befektetésértékelés használata
A befektetett értékelési technikák, például az NPV diszkontált pénzáramlást alkalmazzák. A nem értékelt cash flow-kat nem használják a befektetések értékelésében.

Összegzés - Diszkontált, illetve diszkontált cash flow

A diszkontált és a diszkontált cash flow közötti különbség a diszkontált vagy nominális cash flow-k felhasználásától függ. Amint a fenti példák is tükrözik, az ugyanazon projekt eredő NPV-je lényegesen különbözik a diszkontált és diszkontált cash flow-k alkalmazásával. Így a nem diszkontált cash flow-k használata kockázatos megközelítésnek tekinthető a befektetési döntés életképességének megítélésekor. Emiatt sok vállalkozás a diszkontált cash flow-kat alkalmazza annak mérlegelésére, hogy egy kiválasztott projekt kedvező hozamot eredményez-e vagy sem.

Referenciák
1. "Diszkontált Cash Flow (DCF). "Investopedia. N. p. , 29 szept. 2017. 07. 07.
2. Jan, Irfanullah. "Nettó jelenérték (NPV). "Nettó jelenérték (NPV) meghatározása Számítás | Példák. N. p. , n. d. Web. 2017. 07. 07.
3. "Megszüntetett jövőbeli cash flow-k. "AccountingTools. N. p. , n. d. Web. 2017. 07. 07.