Különbség az elektrokémiai cellák és a galván sejtek között

Elektrokémiai sejt vs galván sejt | Voltaic Cells vs Electrochemical Cells

Az elektrokémiai oxidációban a redukciós reakciók fontos szerepet játszanak. Egy oxidációs redukciós reakcióban az elektronok egy reaktánsból egy másikba jutnak át. Az elektronokat elfogadó anyag redukálószer néven ismert, ahol az elektron elhagyó anyagként ismert oxidálószer. A redukálószer felelős a másik reaktáns redukciójáért, miközben magát az oxidációt végzi, és az oxidálószer számára viszont fordítva. Ezek a reakciók két fél reakcióra oszthatók, különálló oxidációkat és redukciókat mutatva; így megmutatja az elektronok mozgásban vagy kifelé való mozgását.

->

Elektrokémiai cellák

Az elektrokémiai sejt egy redukáló és oxidálószer kombinációja, amely fizikailag el van választva egymástól. Általában a szétválasztást egy sós híd végzi. Bár fizikailag elkülönülnek, mindkét félsejt kémiai kapcsolatban áll egymással. Az elektrolitikus és galváncellák kétféle elektrokémiai cellát jelentenek. Mind elektrolitikus, mind galván sejtekben oxidációs redukciós reakciókat végzünk. Ezért egy elektrokémiai cellában két elektróda van, amelyeket anódnak és katódnak neveznek. Mindkét elektróda külsőleg nagy ellenállású voltmérővel van összekötve; ezért az áram nem továbbítódik az elektródák között. Ez a voltmérő segít fenntartani egy bizonyos feszültséget az elektródák között, ahol az oxidációs reakciók megtörténnek. Az oxidáció reakció az anódon történik, és a redukciós reakció a katódon történik. Az elektródákat külön elektrolit oldatokba merítik. Általában ezek a megoldások az elektróda típusához kapcsolódó ionos megoldások. Például a rézelektródákat réz-szulfát-oldatokba merítjük, és ezüstelektródákat ezüst-klorid-oldatba merítünk. Ezek a megoldások eltérőek; ezért el kell különíteni őket. A legegyszerűbb módja annak, hogy elkülönítsük őket egy sós híd. Egy elektrokémiai cellában a sejt potenciális energiája villamos áramká alakul át, amelyet egy izzó világítására használhatunk, vagy más elektromos munkát végezhetünk.

Galván cellák

A galvanikus vagy villamos cellák elektromos energiát tárolnak. Az elemek több galvanikus cellából készülnek, hogy nagyobb feszültséget kapjanak. A galvános sejtekben lévő két elektróda reakciói spontán módon hajlamosak. Amikor a reakciók zajlanak, az anódtól a katódig elektron áramlik, külső vezetéken keresztül. Például, ha a két elektróda ezüst és réz egy galváncellában, az ezüstelektród pozitív a rézelektródhoz képest.A rézelektród az anód, oxidálódik és felszabadítja az elektronokat. Ezek az elektronok megyek az ezüst katódra a külső áramkörön keresztül. Ezért az ezüst katódja csökkenti a reakciót. A két elektróda közötti potenciálkülönbség keletkezik, ami lehetővé teszi az elektron áramlását. A fenti galván sejt spontán sejtreakcióját követi.

2 Ag + (aq) + Cu (s) ⇌ 2Ag (s) + Cu 2+ (aq)

különbség az elektrokémiai sejt és a galván sejt között?

• A galváncellák egyfajta elektrokémiai cellák.

• A galváncellák tárolják az elektromos energiát, és a galváncellák két elektródáján a reakciók spontán módon folytatódnak.

• Más elektrokémiai cellákhoz képest, a galváncellában az elektronok az anódról a katódra áramolnak külső vezetéken keresztül.