Különbség a készpénz és az eredményelszámolás között (számvitel)

Cash vs. Accrual (Accounting)

A számviteli módszer két módszert alkalmaz a bevételek és ráfordítások nyilvántartására, számviteli és eredményszemléletű elszámolás. A választott számviteli módszer befolyásolja, hogy a tranzakciók és az üzleti tevékenységek a könyvekben szerepelnek-e, és befolyásolják a végső nyereség számát. A kisvállalkozások általában a számviteli készpénzalapot használják, és a nagyobb vállalkozások követik a számviteli elszámolási alapot. A cikk átfogó magyarázatot nyújt az egyes számviteli típusokról, és bemutatja a készpénz és az eredményszemléletű elszámolások közötti hasonlóságot és különbséget.

-1 ->

Készpénz alapú számvitel

A készpénz alapú elszámolás a pénzeszközök beérkezésekor vagy kifizetésekor elszámolja a bevételeket és a ráfordításokat. Figyelemmel kíséri az alapok tényleges mozgását, és nem veszi figyelembe a követeléseket vagy fizetendő összegeket. Például a pénzalapú elszámolással foglalkozó vízvezetékszerelő csak akkor veszi fel munkájából származó jövedelmét, ha a készpénzt kifizetik neki. A készpénzes módszer meglehetősen egyszerű és rugalmas. A készpénz alapú számvitel figyelembe veszi a készpénz mozgását, vagy a vállalat pénzforgalmát. Ennek a módszernek a hátránya, hogy nem írja elő a fizetendő vagy követeléseket, és ezért ezeket nehéz kezelni. Mivel a készpénzalapú elszámolás nem írja elő a kötelezettségek és követelések felvételét, meglehetősen szűk kilátást nyújt a vállalat működésére; különösen a cég hosszú távú terveit.

Eredményalapú számvitel

A számviteli elhatárolás alapja a bevételeket és a ráfordításokat mutatja be, amikor keresnek és felmerülnek. Például az a vállalkozó, amely az elhatárolás alapú elszámolását alkalmazza, azonnal rögzíti jövedelmét, amint a munkát elvégezte, és nem várja meg, amíg a végleges számlát el nem rendezik, hogy bevételként rögzítse. Ugyanez történik a költségekkel. Az eredményszemléletű elszámolást az Általánosan Elfogadott Számviteli Elvek (GAAP) hagyja jóvá, amelyeket az Egyesült Államokban a pontos pénzügyi kimutatások készítéséhez használt szabványok és elvek szerint használnak. Az időbeli elhatárolás módszer egyértelmű áttekintést nyújt a bevételekről és ráfordításokról, amelyeket egy adott időszak alatt kell elszámolni. Mivel a kötelezettségek és követelések elszámolásra kerülnek, ez hosszú távú képet nyújt az üzletről. Az elhatárolás alapú elszámolás sokkal összetettebb, mint a készpénzalapú elszámolás, és lehet, hogy egy kisebb vállalkozás számára nehézségekbe ütközik az elhatárolás alapján történő elszámolása.

Mi a különbség a Cash és az Accrual Basis Accounting között?

A passzív és készpénz alapú számviteli módszerek a társaság tranzakcióinak rögzítésére és jelentésére szolgálnak. A két fő közötti különbség a bevételek és ráfordítások időzítése során kerül elszámolásra. A készpénzalap alapján a bevétel csak akkor kerül elszámolásra, amikor a pénz beérkezik és a ráfordításokat csak a készpénz kifizetésekor ismerik el. Az időbeli elhatárolás alapján a felmerülő ügyleteket nyilvántartja. Amint az üzleti tevékenységről tudomást szerez a bevételről, a bevételeket akkor jegyzik fel, amikor a vállalkozás a kötelezettségekről tudomást szerez.

Összefoglaló:

Cash vs. Accrual

• Számviteli módszert alkalmaznak a jövedelem és a ráfordítások nyilvántartására, amelyeket készpénzalapú elszámolásnak és eredményszemléletű elszámolásnak neveznek.

• A készpénzalapú elszámolás a pénzeszközök beérkezésekor vagy kifizetésekor elszámolja a bevételeket és a ráfordításokat.

• A számviteli elhatárolás alapja a bevételek és ráfordítások elszámolása a megszerzéskor és felmerüléskor.