Különbség az elektromos és mágneses mezők között

Elektromos vagy mágneses mezők
Az elektromosan töltött részecskéket körülvevő területnek van egy olyan tulajdonsága, amelyet elektromos mezőnek neveznek. Ez erőt fejt ki más töltés, vagy villamosan feltöltött tárgyakra. Faraday mutatta be ezt a koncepciót.

Az elektromos mezőt Newtonon Coulombon fejezzük ki SI egységben. Ugyancsak egyenlő a méterenkénti feszültséggel. A mező erősségét egy adott pontban olyan erőnek nevezik, amelyet pozitív, +1 coulomb pozícióval rendelkező vizsgálati töltés ír le. A próbatest nélkül nem lehet mérni a térerősséget, hiszen "az embernek ismernie kell" az elektromos mezőt. Villamos mezőt vektor mennyiségnek tekintünk. Az ilyen tér erőssége az elektromos nyomásnak nevezett feszültséghez kapcsolódik, és az erőt térben töltik át egy töltésből egy másik töltésig.

Amikor a töltés mozgásban van, nemcsak elektromos mező van, hanem mágneses mező is. Ez az oka annak, hogy az elektromos és mágneses mezők mindig egymáshoz kapcsolódnak. Két különböző terület, de nem teljesen különálló jelenségek. Egy másik referenciafeltétel e két mező "elektromágneses" eredménye.

Az azonos irányban mozgó töltések elektromos áramot eredményeznek. Mint korábban említettük, a mozgó díjak mágneses erőt hoznak létre. Így, ha van elektromos áram, van mágneses mező. A mágneses tér erősségét Gauss (G) vagy Tesla (T) értékekben fejezzük ki.

A mágneses anyagok körülötte mágneses mezők vannak, amelyek magukban rejlenek. A mágneses mezőket a mágneses anyagokra és egyéb mozgó elektromos töltésekre kifejtett erő miatt érzékelik. A mágneses mező vektorként is tekinthető, mivel egy adott irány és nagyság van.

Az elektromos mezőnek a mezőben lévő elektromos töltéssel arányos erőnek kell lennie, és az erő az elektromos mező irányába hat. Másrészt a mágneses mező ereje arányos az elektromos töltéssel, de figyelembe veszi a mozgó töltés sebességét is. A mágneses erő merőleges a mágneses mezőre és a mozgó töltés irányára.

Az elektromágnesességben az elektromos és mágneses mezők derékszögben oszcillálnak egymásnak. Meg kell jegyezni, hogy mindegyik létezhet a másik nélkül. Például, az elektromos mező nélküli mágneses mezők állandó mágnesekben (mágneses tárgyakkal) rendelkezhetnek. Ezzel szemben a statikus elektromosságnak elektromos mezője van mágneses mező jelenléte nélkül.

A mágneses mezők és az elektromos mezők közötti kölcsönhatást Maxwell-egyenletben határozzák meg.

Összefoglaló:

1. Az elektromos mező egy erőteret képez, amely körülveszi a töltött részecskéket, miközben egy mágneses mező olyan erőszak, amely állandó mágnest vagy mozgó töltött részecske körül helyezkedik el.

2. Az elektromos mező erősségét Newtonok Coulombon vagy Volt per méteren fejezzük ki, míg a mágneses térerősség Gaussban vagy Tesla-ban fejeződik ki.

3. Az elektromos térerő az elektromos töltéssel arányos, míg a mágneses tér arányos az elektromos töltéssel, valamint a mozgó töltés sebességével.

4. Az elektromos és mágneses mezők derékszögben oszcillálnak egymáson.