Különbség a részvények és az elsőbbségi részvények között

Kulcs különbség - részvények és preferált részvények

amelynek fő célja a bővítéshez szükséges források megteremtése. A jegyzett tőke a társaság saját tőkerésze, melyet a részvények tulajdonjogának az állami befektetők részére történő értékesítésével kap, és amelyet részvények vagy preferált részvények formájában lehet kibocsátani. A részvények és az elsőbbségi részvények közötti legfontosabb különbség az, hogy részvénytulajdonosok a társaság fő tulajdonosai tulajdonában vannak, míg az elsőbbségi részvények az osztalék és a tőketörlesztés tekintetében preferenciális jogokat biztosítanak.

Tartalomjegyzék
1. Áttekintés és kulcskülönbség
2. Mi az Equity Részvény?
3. Mi az elsőbbségi részvény?
4. Oldalankénti összehasonlítás - részvények és részesedések aránya

Mekkora részesedés?

A részvénytulajdonosok, más néven " közös részvények vagy" törzsrészvények "képviselik a társaság tulajdonát. A részvénytulajdonosok jogosultak a társaság szavazati jogaira. A részvénytulajdonosok kizárólagos szavazati jogainak fenntartása lehetővé teszi számukra, hogy elkerüljék a nagyobb döntésekben részt vevő egyéb feleket, mint például a fúziók és felvásárlások, valamint az igazgatósági tagok megválasztása. Minden egyes részvény egy szavazattal rendelkezik. Bizonyos esetekben azonban egyes társaságok kibocsáthatják a szavazati jogot nem tartalmazó részvények egy részét is.

A részvényesek osztalékot kapnak ingadozó árfolyamon, mivel az osztalékokat a preferált részvényesek után fizetik. A társaság felszámolása esetén a fennálló hitelezők és elsőbbségi részvényesek a részvényesek előtt kerülnek kiegyenlítésre. Így a részvénytársaságok nagyobb kockázatot hordoznak a preferenciális részvényekkel szemben.

Figure_1: Equity Share Certificate

Mi az elsőbbségi részvény?

Az előnyben részesített részvényeket gyakran hibrid értékpapíroknak minősítik, mivel az osztalékokat rögzített vagy változó kamatozással lehet fizetni. Ezek a részvények nem rendelkeznek szavazati joggal a társasági ügyekben, azonban osztalékot kapnak garantált kamattal. Ezenkívül az elsőbbségi részvényesek a felszámolás alatt álló részvényesek előtt kerülnek kifizetésre; így az általuk viselt kockázat viszonylag alacsony. Az előnyben részesített részvénytulajdonosok gyakran a tőke hitelezőinek minősülnek, mint a tényleges tulajdonosok.

A befektetési jegyekbe vagy elsőbbségi részvényekbe való befektetés döntése attól függ, hogy milyen kockázatokat vállal a befektető és a hozam követelménye. Egy törzsrészvényes esetében a részvények megtartásának legfőbb célja tőkehozam (részvényárfolyam emelkedése) megszerzése. Az elsőbbségi részvények elsődlegesen osztalék formájában rögzített kamatozású jövedelmet kapnak.

Elsőbbségi részvények

Kumulatív elsőbbségi részvények

Előnyben részesülő részvényesek gyakran kapnak készpénz osztalékot. Ha egy nyereség miatt nem fizetnek osztalékot egy pénzügyi évre, akkor az osztalékot felhalmozzák és később a részvényeseknek fizetni kell.

Nem halmozott elsőbbségi részvények

Az ilyen típusú elsőbbségi részvények nem nyújtanak lehetőséget arra, hogy későbbi időpontban osztalékfizetést igényeljenek.

Részesedő elsőbbségi részvények

Az ilyen típusú elsőbbségi részvények további osztalékot tartalmaznak, ha a társaság a rendes osztalékfizetésen túl előre meghatározott teljesítménycélokat teljesít.

Átváltható elsőbbségi részvények

Ezek a preferenciális részvények azzal a lehetőséggel jönnek, hogy egy előre meghatározott időpontra több törzsrészvényre konvertálják.

2. ábra: Az elsőbbségi részvények típusai

Mi a különbség a részvények és a preferált részvények között?

- diff Artikel Közel a táblázat előtt ->

Részvények és preferált részvények

Részvény részvények képviselik a társaság tulajdonát. Az elsőbbségi részvények a tulajdonosok helyett inkább a tőkehitelőnek minősülnek.
Szavazati jogok
Részvény részvények szavazati joggal rendelkeznek. A preferenciális részvények nem rendelkeznek szavazati joggal.
Felszámolás alatt álló elszámolás
A felszámolás esetén a részvénytulajdonosok utolsó fizetési mérlegét rendezik. Az elsőbbségi részvényesek a részvényesek előtt kerülnek elszámolásra.
Konverziós jogok
Nem lehet átalakítási jogot gyakorolni. Bizonyos típusú elsőbbségi részvények részvényekké alakíthatók át.

Referencia:

"Társasági Jogi Klub: A Társasági Jogi Megoldások Társasága. " Társasági Jogi Klub: Részvényosztály . N. p. , n. d. Web. 201. 03. 02.

Horton, Melissa. "Mi a különbség az előnyben részesített állomány és a közös állomány között? „ Investopedia . N. p. , 2004. november 4. Web. 2017. 03. 02.

"Szavazati jog. „ Investopedia . N. p. , 2003. november 23. Web. 2017. 03. 02.

"Összehasonlítva a közös állományt, az előnyös állományt és az adósságot - Határ nélküli nyitott tankönyv. „ Határtalan . N. p. , n. d. Web. 2019. 03. 02.

Image Courtesy:

"A Chicagói Nagy Nyugati Vasút 100 részvénye" H. Michael Miley (CC BY-SA 2. 0) a Flickr