A különbség a parancsnoki lánc és az ellenőrzési tartomány között

Kulcs különbség - Command vs. Spatial Control

A parancsnoki lánc és az ellenőrzés hatóköre két fontos szempont a szervezeti hierarchiához kapcsolódó szervezetben. Mindkét kifejezés összekeverhető, és egymással felcserélhető módon objektív célok közötti hasonlóságok, azaz a szervezeten belül a humán tőke hatékony kezelése. A vezérlési lánc és a vezérlési kör között a legfontosabb különbség az, hogy a parancsnoki lánc a vállalat hatósági szintjére utal, míg a vezérlési tartomány az alárendeltek száma egy menedzser felelős az irányításért.

Tartalomjegyzék

1. Áttekintés és kulcskülönbség
2. Mi a Command Chain
3. Mi az ellenőrzési tartomány
4. Oldalankénti összehasonlítás - A parancsnoki lánc és a szabályozási tartomány a táblázatos formában
5. Összefoglaló

Mi a parancsnoki lánc?

A parancsnoki lánc a vállalat hatósági szintjére utal, i. e. hogyan alakul a szervezeti hierarchia. A parancsnoki lánc fontos annak megértéséhez, hogy ki közölje, kinek. A szervezeti hierarchiában minden pozíció felülről lefelé kapcsolódik az egyikhez. Az utat a hatóság függőleges vonalban, helyzetben pozícionál, felmutatja a parancsnoki láncot. A parancsnoklási lánc nemcsak elszámoltathatóságot hoz létre, hanem meghatározza a társaság hatalmait és döntéshozatali erejét. A parancsnoki lánc könnyen érthető a szervezeti ábrán, amely a vállalat struktúráját szemlélteti.

E. g. Az alábbi diagram alapján a parancsnoki láncot három réteggel terjesztik, ahol az alárendeltek beszámolnak a menedzsereknek és a menedzserek jelentését a vezérigazgatónak.

01. ábra: Parancsnoki lánc

A parancsnoki lánc határozza meg a határozathozatal hatalmát, az elszámoltathatóságot és a felelősséget. A jól bevált parancsnoki lánc elsőbbséget élvez annak biztosításában, hogy a feladatok időben befejeződjenek, ahol az alárendeltek vállalják felelősségüket tevékenységükért. Ez segítséget nyújt a vezetőknek az alkalmazottak teljesítményének értékelésében is, mivel a parancsnoki láncot a munkaköri leírások elkészítésekor figyelembe veszik. Azonban az alkalmazottak rugalmassága és a döntéshozatal gyorsasága nagyon fontosak olyan esetekben, amikor az ügyfeleket időben kell kiszolgálni.Így a vezetőknek mindenkor elérhetőnek kell lenniük az alárendeltek számára.

Mi a Control Span?

Az ellenőrzési tartomány az alárendelt személyek száma, akiknek a vezetője felelős az ellenőrzésért. Az ellenőrzés körét alapvetően annak alapján határozzák meg, hogy a vállalat magas vagy lapos szervezeti struktúrát alkalmaz.

Tall Structure

Egy magas struktúrában az ellenőrzési tartomány szűk. A kontroll magas szintje, az alárendeltek munkájának felügyelete és az előléptetés lehetőségei a legfontosabb előnyök az ellenőrzés szűk körének. A döntéshozatal sebessége ugyanakkor lassú a vezetés sok rétegének köszönhetően, és kommunikációs problémákat és késéseket okozhat. Ezért néhány piacorientált cég számára nehéz lehet, hogy szűk körben működjön és hatékonyan kielégítse az ügyfelek igényeit időben. A magas struktúrákat általában a közszektorbeli szervezetek látják.

02. ábra: Magas szerkezetű

Lapos szerkezet

A lapos szerkezetet széles körű vezérlés jellemzi; így a hierarchia korlátozott számú szintje van. Mivel az egyik vezető számára jelentkező alkalmazottak száma magas, több munkát delegálnak az alárendelteknek, amelyek viszont növelik felelősségüket és motivációjukat, és autonómiát biztosítanak. A döntéshozatal gyors szerkezetű, lapos szerkezetű és nagyon érzékeny a piaci változásokra. A menedzserek munkaterhelése azonban túlságosan nagy lehet az irányítás széles körével, és közvetlen felügyeleti kérdések merülhetnek fel. Az alárendeltek szemszögéből kevesebb promóciós lehetőség áll rendelkezésre. A lakásszerkezet nagyon népszerűvé vált számos cégnél és iparágban, ahol a piacra kerülési idő és a vevői elégedettség kulcsfontosságú tényező.

A szervezeti felépítésen túlmenően a szervezet nagysága befolyásolja az irányítás körét is, ahol sok alárendelt beszámol egy igazgatónak, és hiányzik a vezetői képességekkel rendelkező személyzet.

Mi a különbség a parancsnoki láncolat és az ellenőrzési tartomány között?

- diff Artikel Közel a táblázat előtt ->

Command Chain vs. Spatial Control

A parancsnoki lánc irányítja a vállalat hatalma szintjét (szervezeti hierarchia tervezése) Az ellenőrzési tartomány az alárendeltjei egy menedzser felelősek az ellenőrzésért.
Természet
A parancsnoki lánc határozza meg, kik jelentik. Az ellenőrzési tartomány a menedzser-alárendelt arányon alapul.
Függőség
A parancssortól függ a szervezeti hierarchia. Az ellenőrzés foka elsősorban az ügyfélkör és az ipar természetétől függ.

Összegzés - Vezérlési lánc és a vezérlési tartomány

A parancsnoki lánc és az ellenőrzés hatóköre közötti különbség függ a vállalat (parancsnoki lánc) hatósági szintjétől és az alárendeltek számától. (az ellenőrzés hatóköre). A különbségek ellenére mind a parancsnoki lánc, mind az ellenőrzés hatóköre egy hasonló cél elérésére van kijelölve, azaz annak biztosítására, hogy az alárendelt felelősségre vonhassák feladataikért, és eljuthassanak vezetőikhöz, ha különféle szervezeti különbségek miatt kívánnak megvitatni minden kérdést.

A parancs láncolatának verziója és az ellenőrzési tartomány között

A cikk PDF verzióját letöltheti, és offline célokra használhatja az idézeti jegyzetek szerint. Kérjük, töltse le a PDF verziót itt a Parancs láncolata és a vezérlési tartomány között.

Referenciák:

1. "A kontroll menedzsment területe: definíció, hátrányok és előnyök. "Tanulmányozz. com. n. d. Web. Elérhető itt. 2017. június 01.
2. Johnson, Sophie. "Parancsnoki lánc a szervezeti felépítésben. "Chron. com. N. p. , n. d. Web. Elérhető itt. 2017. június 01.
3. "Tall Vs. Lapos szervezeti felépítés. "Chron. com. N. p. , n. d. Web. Elérhető itt. 2017. június 01.

Kép kedvesen:

1. "Lululemon Formális Szervezeti Struktúra Táblázat" Tdotolson - Saját munkák (CC BY-SA 3. 0) Commons Wikimedia alatt