Különbség a közgazdaságtudomány és a pénzügy között

elméletei többnyire úgy tűnik, hogy hasonló értelemben közvetítenek. Az üzleti világban gyakran használják a pénzügyek és a közgazdaságtan elméletét a fontos döntéshozatalban. Az akadémiai területen a pénzügyek és a közgazdaságtan saját identitással rendelkezik. Ebben a cikkben megpróbáljuk megérteni a különbségeket a közgazdaságtan és a pénzügyek között.

-> Közgazdaságtan A gazdagság termelésére, fogyasz- tására és átadására vonatkozó tudáság gazdasági néven ismert. Vagyis azt elemzi, hogy a szűkös erőforrásokat a kínálat és a kereslet erői osztják ki. A közgazdaságtan széles körben felosztható a mikro- és makrogazdaságba. A mikrogazdaság elemzi az egyének és a vállalatok viselkedését. Többet foglalkozik azzal, hogy a döntéshozatali folyamat az egyes gazdasági egységekben zajlik. A kereslet elmélete, a cégek elmélete és a munkaerő iránti kereslet néhány fő téma, melyeket részletesebben a mikroökonómiában tárgyalunk. A makroökonómia tágabb fogalmakkal foglalkozik, mint a munkanélküliség, az infláció és a kormányzati politikák.

Pénzügy

Pénzügy, a nagy pénzmenedzsment. Az alapkezelés az idő, a kockázat és a pénzösszeköttetés körül forog. A magánfinanszírozás, az államháztartás és az üzleti finanszírozás a finanszírozás három legfontosabb területe. A magánfinanszírozás egy magánszemély vagy egy család jövedelmével foglalkozik. Ez is ismert, mint a személyes pénzügyek. Az államháztartás inkább egy ország (vagy kormány) pénzügyi tevékenységére koncentrál. Államfinanszírozásként is ismert. Az üzleti finanszírozás a vállalkozások pénzügyi döntéseire utal. Az üzleti pénzügyek vállalati finanszírozásnak is nevezik. A pénzügy a közgazdaságtan egyik részhalmazának tekinthető. A pénzügyminisztérium megpróbálja azonosítani, hogy a vállalat hogyan finanszírozza működését annak érdekében, hogy megtalálja az adósság és a saját tőke lehetséges kombinációját, ami csökkenti a tőke költségét.

Mi a különbség a gazdaság és a pénzügy között?

- Bár a közgazdaságtan és a pénzügyek szorosan összefüggnek egymással, vannak olyan egyedi jellemzőik, amelyek megkülönböztetik egymástól.

- A pénzügy az alapkezelés, míg a közgazdaságtan társadalomtudomány.

- Gazdasági foglalkozik a szűkös erőforrások optimalizálásával, míg a pénzügyek inkább a vagyon maximalizálására összpontosítanak az érdekeltek számára.

- A pénzügy inkább a pénz időértékére fókuszál, míg a közgazdaságtan az idő pénzére összpontosít.

- A pénzügy a közgazdaságtan részegysége.

- A közgazdaságtan alapelveinek megismerése gazdasági közgazdászként fog kialakulni, míg a pénzügyek elsajátítása pénzügyi elemzőt hoz létre.

- A gazdaságosság inkább elméleti kérdés, míg a pénzgazdálkodás inkább a számokra vonatkozik.